Home > Sakagami Tour > เที่ยวประเทศไหน

เกาะเชจู เกาะที่เกิดมาจากภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้

เกาะเจจู

เกาะเชจู หรือว่า เกาะเจจู นั้นเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของกรุงโซล ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแถบชายฝั่งเหนือในประเทศเกาหลีใต้ ทั้งยังติดอันดับจุดหมายปลายทางความฝันยอดนิยม

ภูเขาไฟฟูจิ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นที่มีความสวยงามและน่าไปสัมผัส

เที่ยวประเทศไหน

และสำหรับ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำของประเทศญี่ปุ่นและยังได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในผลงานศิลปะของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย ที่มีรูปทรงสวยงามไม่ว่าจะเป็นทุกมุมทุกด้านและยังถือว่าเป็นรูปทรงของภูเขาที่เราหาพบได้ยากอีกด้วยนะคะ สำหรับผู้เขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีการประทุครั้งสุดท้ายประมาณ 300 ปีก่อน ทำให้บริเวณใกล้เคียงนั้นได้รับความเสียหายจากเถ้าถ่านของภูเขาไฟและปรากฏการณ์ภูเขาไฟก็เริ่มที่จะสงบลงในยุคหลังหลังหลายคนพยายามที่จะไปให้ถึงยอดเขาของภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อนค่ะ