Home > Sakagami Tour > เที่ยวภาคไหน > เที่ยวภาคกลาง > พุเตย …เคยไปยัง พิชิตยอดเขาเทวดาสูงที่สุดในสุพรรณบุรี

พุเตย …เคยไปยัง พิชิตยอดเขาเทวดาสูงที่สุดในสุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติ พุเตย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่เป็นป่าหนึ่งเดียวที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขาแข้งกับสถานที่ที่เหมาะให้นักเดินทางที่มีความหลงใหลในธรรมชาติหลงไหลในความสงบเงียบของป่าเขา น้ำตก ในความงดงามงามของดวงอาทิตย์ในยามเช้า ที่มีทั้งไอหมอก ความหนาวเย็น พร้อมทั้งวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงด้วยค่ะ

พุเตย อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
พุเตยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลของ อุทยานแห่งชาติ พุเตย

สำหรับอุทยานแห่งชาติพุเตยตั้งอยู่ที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 198,422 ไร่ ตั้งขึ้นเนื่องมาจากกรมป่าไม้ได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ป่าเการอนุรักษ์บางส่วนของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุระกำ ป่าองค์พระ ป่าห้วยพลู ซึ่งเป็นท้องที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ที่มีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ที่จะมีทิวทัศน์สวยงามทั้งมีสัตว์ป่าชุกชุมสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติค่ะ

จึงมีการแต่งตั้งให้นายพันเทพ   อันตระกูล ซึ่งเป็นนักวิชาการกรมป่าไม้ทำการสำรวจบุกเบิกเทั้งตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี2538 ไปจนถึงปี 2541 จึงมีการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่84 โดยในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่115 ตอนที่ 67ก โดยลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541 ได้มีการใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติพุเตยต่อมานั้นได้มีคำสั่งจากกรมป่าไม้ที่ 2421/2543 โดยลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ให้มีการโอนงานวนอุทยานถ้ำเขาวง ซึ่งจะอยู่ในความรับผิดชอบของป่าไม้เขตนครสวรรค์ที่มีจำนวน 8,125 ไร่ ที่จะทำการผนวกเข้าเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติพุเตยโดยที่ให้มีการจัดการตามแบบระบบของอุทยานแห่งชาติ

ลักษณะของภูมิประเทศ  โดยสภาพทั่วไปจะเป็นเทือกเขาสูงที่จะติดกันสลับซับซ้อนจุดสูงสุดของยอดเขาเทวดาจะอยู่ในระดับความสูงที่  1,123 เมตร ที่เป็นต้นน้ำลำธารจะไหลลงไปที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ตามแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะมีคลองลำห้วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้วยองค์พระ ห้วยเหล็กไหล ห้วยวังน้ำเขียว  ห้วยขมิ้น ห้วยท่าเดื่อ ห้วยองคต เป็นลำน้ำสายหลักของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นต้นกำเนิดของเขื่อนกระเสียว ในส่วนของพันธุ์ไม้ในพื้นที่จะมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ไม่ว่าจะเป็น ป่าเต็งรัง ป่าสนสองใบ อุทยานแห่งชาติพุเตยซึ่งมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากหลากหลายชนิดและสัตว์ที่มีจำนวนมากในพื้นที่ก็คือ เลียงผา ลิงลม นกเงือก ชะนีค่ะ

กับสภาพภูมิอากาศ จะมีลมมรสุมพัดผ่านตลอดทั้งปีจะเกิดฤดูกาล 3 ฤดูก็คือฤดูฝนตอนเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวตอนประมาณปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ฤดูร้อนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วไปนั้นประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส แต่ว่าในฤดูหนาวก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 10 – 15 องศาเซลเซียส ที่หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียสค่ะ

 

พุเตย อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
พุเตยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ในการกางเต็นท์จะมี 3 จุดใหญ่ๆคือ

  • ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ พุเตยที่ 1
  • บริเวณหน่วยพิทักอุทยานฯ พุเตยที่ 3 ตะเพินคี่
  • บริเวณที่ทำการอุทยานฯ พุเตย

วนอุทยานถ้ำเขาวง

สถานที่ในการท่องเที่ยวที่น่าสนของอุทยานแห่งชาติพุเตยมีที่ไหนบ้าง

วนอุทยานถ้ำเขาวง ถ้ำพุหวาย ไปจากอำเภอด่านช้างทางอำเภอบ้านไร่-บ.สะนำ แล้วแยกซ้ายไปทางวนอุทยานห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 52 ก.ม. จะผ่านวัดถ้ำเขาวง

ป่าสนสองใบธรรมชาติ ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 1300 ต้นอยู่บริเวณเทือกเขาพุเตยจะเจริญเติบโตในพื้นที่ที่ภูเขาสูงชันจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1000 เมตรขึ้นไปค่ะ แต่ว่าป่าสนแห่งนี้นั้นจะเจริญเติบโตบนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 763 เมตร กับสภาพป่าที่สมบูรณ์มากๆจึงได้รับเลือกให้เป็นศูนย์แพร่พันธุ์ไม้สนสองใบของภาคกลางซึ่งบางต้นก็มีขนาดใหญ่สามารถวัดได้ 2-3 คนโอบห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานพุเตยประมาณ 12 กิโลเมตรค่ะ

ป่าสนสองใบธรรมชาติ

หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามและมีชีวิตชีวามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีอุณหภูมิลดลงประมาณ 5 – 6 องศาเซลเซียสจะมีความสูงกว่า 100 เมตรและยังเป็นดินแดง นรอยต่อของ 3 จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีกับการเดินทางช่วงหน้าฝนเป็นการขับรถแบบเคลื่อน 4 ล้อส่วนหน้าแล้งรถยนต์นั่งธรรมดาก็สามารถจะขึ้นไปได้แต่ว่าจะต้องเป็นรถปิคอัพนะคะ

น้ำตกตะเพินคี่ใหญ่

น้ำตกที่มีความสูง 2 ชั้นมีความสูงประมาณ 5 – 6 เมตรมีน้ำขังตลอดทั้งปีและน้ำเค็มผุดขึ้นตามธรรมชาติโดยทั้งยังมีถ้ำที่สวยงาม แต่ ยังอยู่ระหว่างการสำรวจในตอนนี้ค่ะ

น้ำตกที่มีขนาดเล็กอยู่ใกล้กับหมู่บ้านมีน้ำตลอดทั้งปีมีความสวยงามและเป็นธรรมชาติมาก ๆ แต่ว่า เดินทางในแบบผจญภัยอันเล็ก ๆ ค่ะ

ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอด่านขุนท้อง 33 ถนนหลวงหมายเลข 333 ที่จะเดินทางจากอำเภอด่านขุนเพื่ออำเภอวังคัน 15 กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยกบ้านวังคันโต ที่อยู่ห่างจากโรงแรมไปประมาณ 15 กิโลเมตรจากนั้นประมาณ 2 กิโลเมตรจะมีทางเดินไปตามทางลาดพร้าวประมาณ 210 กิโลเมตรนะคะ

สิ่งอำนวยความสะดวกการเตรียมตัวสถานที่พัก

อุทยานแห่งชาติพุเตยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะบริติชโคลัมเบียได้รับการออกแบบให้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เตรียมอุปกรณ์พักแรมด้วยทางอุทยานได้มีการปรับปรุงบ้านพักราชการไว้เป็นห้องพักรับรองให้กับทางนักท่องเที่ยวทั้งยังมีเต็นท์ไว้คอย บริการเสริมอาหารต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกอย่างที่ต้องการ

แนะนำที่เที่ยว