Home > เที่ยวภาคกลาง

พุเตย …เคยไปยัง พิชิตยอดเขาเทวดาสูงที่สุดในสุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติ พุเตย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่เป็นป่าหนึ่งเดียวที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขาแข้งกับสถานที่ที่เหมาะให้นักเดินทางที่มีความหลงใหลในธรรมชาติหลงไหลในความสงบเงียบของป่าเขา น้ำตก ในความงดงามงามของดวงอาทิตย์ในยามเช้า ที่มีทั้งไอหมอก ความหนาวเย็น พร้อมทั้งวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงด้วยค่ะ ข้อมูลของ อุทยานแห่งชาติ พุเตย สำหรับอุทยานแห่งชาติพุเตยตั้งอยู่ที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 198,422 ไร่ ตั้งขึ้นเนื่องมาจากกรมป่าไม้ได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ป่าเการอนุรักษ์บางส่วนของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุระกำ ป่าองค์พระ ป่าห้วยพลู ซึ่งเป็นท้องที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ที่มีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ที่จะมีทิวทัศน์สวยงามทั้งมีสัตว์ป่าชุกชุมสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติค่ะ จึงมีการแต่งตั้งให้นายพันเทพ   อันตระกูล ซึ่งเป็นนักวิชาการกรมป่าไม้ทำการสำรวจบุกเบิกเทั้งตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี2538 ไปจนถึงปี 2541 จึงมีการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่84 โดยในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่115 ตอนที่ 67ก โดยลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541 ได้มีการใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติพุเตยต่อมานั้นได้มีคำสั่งจากกรมป่าไม้ที่ 2421/2543 …

อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยที่รวบรวมวัดที่สำคัญไว้

เที่ยวภาคกลาง

และสำหรับ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยานั้นมีเนื้อที่ 1,810 ไร่ตั้งอยู่ที่เกาะเมืองอยุธยา เขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่อยู่งจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือ เพียงแค่เราตามถนนสายเอเซียไปในระยะทาง 75 กิโลเมตรและ ทางกรมศิลปากรได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานให้กับ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ 3,000 ไร่นั้นเองค่ะ